Data Vacant Localitat
Técnico redactor. Cabrera De Mar, Barcelona
Ajudant Departament de Licitacions i Pressupostos L' Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Arquitecte/a tècnic/a Barcelona, Barcelona
Auxiliar del departament técnic Barcelona, Barcelona
Ayundante redaccion de proyectos Cabrera De Mar, Barcelona
SUPORT A OBRA I OFICINA (Tasques de: Direcció d'Execució d'Obra/ Control de Qualitat/ Amidaments/ Auditoria de projectes/ Seguretat i Salut) Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Oficina Técnica fischer Ibérica (prácticas) Barcelona, Barcelona

Empreses

Troba el candidat/a que necessites
Penja ofertes de feina

Candidats

Troba ofertes de feina
Publica el teu CV